Kort & Priser

KORT & PRISER

PRISLISTA!


ÅRSKORT

3400:- eller 339:-/MÅN VIA AUTOGIRO


HALVÅRSKORT

1900:- HÖSTTERMIN  (1aug - 31dec)

2100:- VÅRTERMIN     (1jan - 30jun)


10-KORT

650:-


FAST PLATS Spinning/Styrka

1000:- HÖSTTERMIN

1200:- VÅRTERMIN


ENSTAKA PASS

Medlem 80:-

Ej medlem 100:-


Halva priset på träningskort för ungdomar t.o.m 19år
MEDLEMSAVGIFT

200:-/år

Gäller i ett år från det datum avgiften erläggs.

Som medlem omfattas du av Gymnastikförbundets basförsäkring


Observera att alla träningskort är personliga. 

Aktivéras Bankgiro: 5734-5688
OBS! Vi tar inte emot någon kontantbetalning!

Träningskort – förklaringar


Årskort - Du tränar obegränsat antal pass..

Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.

Ingår en fast plats per termin.

Gäller i ett år från inköpsdatum.


Årskort Autogiro -  Du tränar obegränsat antal pass..

Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.

Ingår en fast plats per termin.

För att köpa årskort autogiro måste du först ha ett giltig autogiromedgivande i medlemssystemet Zoezi. Halvårskort - Du tränar obegränsat antal pass.

Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.


Fast plats -Du bokar en plats för hela terminen.

1 pass per vecka i 18 resp 15 veckor (vår 3-20, höst 36-50)

Undantag för pass som infaller på röd dag, ersätts ej.


10- kort - Du fyller på ditt kort med 10st träningspass. Dessa kan utnyttjas fritt i både a-salen och cykelsalen.** Undantaget är extrapass där extern instruktör anlitas. I dessa fall betalar samtliga deltagare. Priset varierar beroende på typ av träning.