Kort & Priser

KORT & PRISER

PRISLISTA!


ÅRSKORT

3400:- eller 322:-/MÅN VIA AUTOGIRO


HALVÅRSKORT

2000:- eller 350:-/MÅN VIA AUTOGIRO


3MÅN-KORT

1250:-


10-KORT

650:-


KOMBIKORTAKTIVÈRA/ATHENA

450:-/MÅN


FAST PLATS Spinning/Styrka

1000:- HÖSTTERMIN

1200:- VÅRTERMIN


ENSTAKA PASS

Medlem 80:-

Ej medlem 100:-


Halva priset på träningskort för ungdomar t.o.m 19år

och seniorer 65+
MEDLEMSAVGIFT

200:-/år

Gäller i ett år från det datum avgiften erläggs.

Som medlem omfattas du av Gymnastikförbundets basförsäkring


Observera att alla träningskort är personliga. 

Aktivéras Bankgiro: 5734-5688
OBS! Vi tar inte emot någon kontantbetalning!

Träningskort – förklaringar


Årskort - Du tränar obegränsat antal pass..

Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.

Ingår en fast plats per termin.

Gäller i ett år från inköpsdatum.


Autogiro -  Du tränar obegränsat antal pass..

Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.

Ingår en fast plats per termin.

För att köpa årskort autogiro måste du först ha ett giltig autogiromedgivande i medlemssystemet Zoezi. 


  • Kortet betalas i förskott och har 12 mån bindningstid. Du kan sedan säga upp det med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska vara Aktivéra tillhanda senast 10:e i månaden, uppsägningstiden räknas då från kommande månadsskifte.


  • Exempel: Bundet kort till 31/12. För att säga upp kortet måste vi då ha in uppsägningen 10:e november. Sista dragningen blir då i december och man får träna hela januari ut. Sker uppsägningen istället 10:e december så blir sista dragningen i januari och man får träna hela fabruari ut. Halvårskort - Du tränar obegränsat antal pass. Fast plats ingår. Detta inkluderar sommar- och julschema samt ev. extrapass.


Fast plats -Du bokar en plats för hela terminen.

1 pass per vecka i 18 resp 15 veckor (vår 3-20, höst 36-50)

Undantag för pass som infaller på röd dag, ersätts ej.


10- kort - Du fyller på ditt kort med 10st träningspass. Dessa kan utnyttjas fritt i både a-salen och cykelsalen.*


Reducerat pris - Träningskort med reducerat pris gäller dig som är under 20 år(t.o.m. 19 år) samt dig som är 65 år eller äldre. Detta reducerade pris är 50% på ordinarie priser.


* Undantaget är extrapass där extern instruktör anlitas. I dessa fall betalar samtliga deltagare. Priset varierar beroende på typ av träning.


Villkor för Kombikort Aktivéra/Athena